Rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ 

Cycleurope Finland Oy
Sarkatie 1A
01720 Vantaa
Puh: 09-849 2055
info@cycleurope.fi
etunimi.sukunimi@cycleurope.fi 

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ 
Anna-Maria Kunttu
Puh: 09-849 2055 

3. REKISTERIN NIMI 
Cycleurope Finland Oy:n asiakasrekisteri 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 
Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella Cycleurope Finland Oy:n tuotemerkkien markkinointiin ja tapahtumien tiedottamiseen sekä asiakassuhteen hoitoon. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää markkinatutkimuksiin ja analyyseihin sekä tilastointiin. 

Cycleurope Finland Oy voi lähettää käyttäjälle suoramarkkinointia sähköisesti (sähköposti, tekstiviestin välityksellä), mikäli käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa. 

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ 
Henkilön etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä lupatiedot (tietojen käyttö markkinointitarkoituksiin). 

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET 
Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään crescent.fi –sivuilla annetuista tiedoista. 

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO 
Cycleurope Finland Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET 
Rekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena. Tietojärjestelmä on täysin suojattu ja sitä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. 

9. REKISTERÖIDYN TARKASTUS JA KIELTO-OIKEUS 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada kopiot niistä. Tarkastus on maksutonta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 1-2). Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttämistä suoramainontaan ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.